2008/5 Sayılı Genelge

 

Üye indiriminden yararlanmak için; kişi durumunu belgelemekle yükümlüdür.

 

 

Durumunu belgeleyemeyenlere üye indirimi yapılmaz.

13.05.2015 4289

 

 

2008/5 Sayılı Genelge kapsamında öğretmenevlerinden yararlanmak isteyen kamu çalışanları, kurum ve kuruluşlarının Türkiye genelinde herhangi bir sosyal tesisi bulunmadığına dair belge ile başvurmaları halinde söz konusu genelge kapsamında değerlendirilirler.