Engelliler

 

Üye indiriminden yararlanmak için; kişi durumunu belgelemekle yükümlüdür.

 

 

Durumunu belgeleyemeyenlere üye indirimi yapılmaz.

13.05.2015 6167

 

 

ENGELLİLER:

Konaklama ünitesinden faydalanmak isteyen engelli vatandaşın, engellilik oranının %40 ve üzerinde olduğunu belgelemesi şartıyla kendisi ve refakatçisine üye indirimi uygulanır.