Fatma Şadiye Toptani Öğretmenevi

Fatma Şadiye Toptani Öğretmenevi

24.02.2017 28748

 

 

   

7 Ekim 2011
 Fotoğraf:M.C.

I.Meşrutiyet 1876 yılında ilân edilir.

Arnavutluk´u Mebuslar Meclisi´nde
Esat Toptani Paşa temsil eder.

Paşa´nın eşi Fatma Şadiye hanımdır.

Bugün Kızıltoprak istasyonu yanında bulunan
ve öğretmen evi olarak kullanılan köşkü
satın alarak başlarlar yaşamaya.

Fakat Paşa´mız sevmez II.Abdülhamid´i…

Tahtan indirilme kararını ileten ekiptendir.
Arnavutluk´ta da yaygındır ünü Osmanlı generalinin.

Lâkin yenilir Arnavutluk kralı olmak isteyen Ahmet Zogo´ya…

Kendini atar Paris´e ve ecel orada yakalar.
Milliyetçi bir Arnavut tarafından Paris sokaklarında öldürülür.

Çoluk çocuk olmadığı için köşk kalır sevgili zevcesine.

Bu arada öğretmenleri çok seven Fatma Hanım taşınır başka malikaneye…
Ve 1845 yılında yapılan köşkü müştemilatlarıyla birlikte öğretmenlere
dinlenme evi olarak hediye eder. Sene bin dokuz yüz kırk dokuz.

II.derece tarihi özelliğe sahip bina o tarihten bir süre sonra

Emekli Öğretmenler Genel Merkezi olarak kullanılır…