Kredi ve Yurtlar Kurumu

 

Üye indiriminden yararlanmak için; kişi durumunu belgelemekle yükümlüdür.

 

Durumunu belgeleyemeyenlere üye indirimi yapılmaz.

13.05.2015 4603

 

 

ÇALIŞANLAR:

Kredi ve Yurtlar Kurumu çalışanları başkaca bir belgeye gerek olmaksızın "Personel kimlik kartı" ile üye indiriminden yararlanabilirler.

 

Bunların eş ve çocuklarına "Öğretmenevi tanıtım kartı" düzenlenmez ve üye indirimi uygulanmaz.

 

EMEKLİLER:

Çocuk Esirgeme Kurumu emeklilerine, eş ve çocuklarına "Öğretmenevi tanıtım kartı" düzenlenmez ve üye indirimi uygulanmaz.