Öğrenciler

 

Üye indiriminden yararlanmak için; kişi durumunu belgelemekle yükümlüdür.

 

 

Durumunu belgeleyemeyenlere üye indirimi yapılmaz.

13.05.2015 6563

 

 ÖĞRENCİLER:

İlk, orta, lise ve üniversite öğrencileri geçerli bir öğrenci belgesi ibraz etmeleri halinde üye indirimi uygulanır. (Üniversite öğrencileri için: ilgili yıla ait bandrollü öğrenci kimliği, eğer bandrol yok ise yakın tarihli öğrenci belgesi)

 

Toplu taşıma kartları ve banka kartları öğrenci belgesi olarak kabul edilmez.